Daito (2) | DAITO 12.5” x 12.5” HORIZONTAL BANDSAW, MODEL GA320 – NEW 1995